Darmon Diagnostika - Дерматология
Aktinik dermatit - Toshkentda davolash

Aktinik retikuloid birinchi marta 1969 yilda alohida nozologik birlikda tasvirlangan va ajratilgan. FA Ive va boshqalar. Bu kasallik adabiyotda surunkali aktinik dermatit nomi bilan tasvirlangan. Aktinik retikuloid - surunkali dermatoz bo'lib, gistologik jihatdan limfomaga o'xshash og'ir fotosensitivlik bilan birga keladi.

Kasallikning sabablari va patogenezi noma'lum. Buning asosi quyosh nurlanishiga sezuvchanlikning oshishi. Faraz qilaylik, fotokontakt dermatitning aktinik retikuloidga o'tishi mumkin.

Aktinik retikuloidning belgilari. Bu asosan o'rta va keksa yoshdagi odamlarda, insolyatsiyaga uchragan tuproqda tez-tez ko'p yillik ekzematik namoyon bo'lgandan keyin sodir bo'ladi. Giperplastik va infiltrativ jarayonlar fasiy leksinini eslatuvchi rasmga olib keladi. Jarayonning tananing boshqa yopiq qismlariga tarqalishi eritrodermiyaga olib kelishi mumkin. Teri osti limfa tugunlarining ko'payishi va geltomegaliya kuzatiladi. Xatarli limfomaga o'tish ta'riflanmagan.

Terining ochiq joylarida (bo'yin, yuz, ko'krakning oldingi yuqori yuzasi, qo'llarning orqa yuzasi), eritemato-shishli fonda, pushti-qizil rangdagi papulyar elementlar bor, ular doimiy infiltrativ plitalarga birlashadi. qizg'ish pushti rang - siyanotik rang, yupqa qatlamli peeling, zich mustahkamlik. Ta'sir qilingan hududlar aniq chegaralarga ega. Bemorlar jarohatlarda kuchli qichishishdan shikoyat qiladilar. Limfa tugunlari kattalashmagan.

Tashxis qo'yish uchun, ba'zi mualliflarning fikriga ko'ra, kasallik quyidagi mezonlarga javob berishi kerak:

Doimiy surunkali kurs, fotosensitizatorlar bo'lmagan taqdirda ham ekzematoz portlashlarning mavjudligi;

UVA, UVB yoki ko'rinadigan nurga yuqori sezuvchanlik;

Gistologik tekshiruv surunkali dermatit va teri limfomasiga xos bo'lgan rasmni ko'rsatadi (Patria micropaths).

Patomorfologiya. Morfologik o'zgarishlar klinik polimorfizmga to'g'ri keladi. Ekzematoz o'zgarishlar bo'lgan o'choqlarda, dermis fibrozi bo'lgan limfoid elementlarning qalin bantli infiltrati bo'lgan oddiy surunkali ekzema tasviri kuzatiladi. Katta mononuklear hujayralarning epidermotropizmi natriy mikroabsorbtsiyasi kabi bo'shliqlar paydo bo'lishi bilan kuzatiladi, ular giperxrom yadrolari notekis shaklli, qo'ziqorin mikozining dastlabki bosqichiga o'xshash lenfoid hujayralar bilan to'ldiriladi. Ba'zida infiltratsiya zich, tarqoq, teri osti yog 'to'qimasini to'liq egallaydi, mayda limfotsitlardan, loviya shaklidagi giperxromik yadroli katta atipik limfoid hujayralardan, plazmotsitlardan, eozinofil granulotsitlardan, fibroblastlardan va begona jismlar kabi gigant hujayralardan iborat. Bu rasm limfogranulomatozga yoki parazitlarga doimiy reaktsiyaga o'xshaydi. Klinik va gistologik xususiyatlarga ko'ra N. Kyorl va N. Kreshbax (1979) bu kasallikni quyosh ekzemasi deb ataydilar.

Differentsial diagnostika. Kasallikni atopik dermatit, eozinofil granuloma, sarkoidozdan ajratish kerak.

Aktinik retikuloidni davolash qiyin. Tizimli kortikosteroidlar, sitostatiklar, antimalarial dorilar qo'llaniladi. Siklosporin A (sandimun-neoral) ning yaxshi ta'siri bor, lekin preparatni to'xtatish kasallikning qaytalanishiga olib keladi. Kam dozali PUVA terapiyasi ijobiy natijalarni beradi. Corticosteroid malhamlari tashqaridan ishlatiladi.