Darmon Diagnostika - Лаборатория
Fermentlar

Fermentlar organizmda biologik katalizator rolini o'ynaydigan o'ziga xos oqsillardir. Fermentlar tananing barcha hujayralarida uchraydi. Fermentlar klinik amaliyotda turli muammolarni hal qilish uchun o'rganiladi: tashxis qo'yish, differentsial diagnostika o'tkazish, kasallikning dinamikasini baholash va davolash samaradorligini aniqlash.