Darmon Diagnostika - Эндокринология
Birlamchi giperaldosteronizm

Birlamchi aldosteronizm (Konnes sindromi) - bu buyrak usti korteksida (giperplaziya, adenoma yoki karsinoma tufayli) aldosteronning avtonom ishlab chiqarilishidan kelib chiqqan aldosteronizm. Semptomlarga epizodik zaiflik, yuqori qon bosimi va gipokaliemiya kiradi. Tashxis plazmadagi aldosteron darajasini va plazmadagi renin faolligini o'lchashni o'z ichiga oladi. Davolash sababga bog'liq. Iloji boricha o'smani olib tashlash amalga oshiriladi; qachon spironolakton yoki tegishli dorilarning giperplaziyasi qon bosimini normallashtirishi va boshqa klinik ko'rinishlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Aldosteron buyrak usti bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan eng kuchli mineralokortikoiddir. Bu natriyni ushlab turish va kaliy yo'qotilishini tartibga soladi. Buyrakda aldosteron natriyni distal kanalchalarning lümeninden quvurli hujayralarga kaliy va vodorod evaziga o'tishiga sabab bo'ladi. Xuddi shu ta'sir tupurikda, ter bezlarida, ichak shilliq qavatining hujayralarida, ichki va hujayradan tashqari suyuqliklar almashinuvida kuzatiladi.

Aldosteron sekretsiyasi renin-angiotensin tizimi va ozgina darajada ACTH bilan tartibga solinadi. Buyrakning juxtaglomerulyar hujayralarida proteolitik ferment renin to'planadi. Buyrak arteriyalarining afferent arteriyalarida qon oqimi hajmi va tezligining pasayishi renin sekretsiyasini keltirib chiqaradi. Renin jigar angiotensinogenini angiotensin I ga aylantiradi, angiotenzinga aylantiruvchi ferment yordamida angiotensin II ga aylanadi. Angiotensin II aldosteron sekretsiyasini va kamroq darajada kortizol va deoksikortikosteron sekretsiyasini qo'zg'atadi, ular ham pressor faolligiga ega. Aldosteron sekretsiyasining oshishi natijasida natriy va suvning ushlab turilishi aylanib yuruvchi qon hajmini oshiradi va renin chiqarilishini kamaytiradi.

Toshkentda birlamchi aldosteronizmni davolash

Shishlarni laparoskopik usulda olib tashlash mumkin. Adenomani olib tashlagandan so'ng, barcha bemorlarda qon bosimi pasayadi; to'liq remissiya 50-70%da kuzatiladi. Buyrak usti bezining giperplaziyasida 70% bemorlarda ikki tomonlama adrenalektomiyadan keyin gipertoniya bor; shuning uchun jarrohlik davolash tavsiya etilmaydi. Bu bemorlarda giperaldosteronizmni spironolakton yordamida nazorat qilish mumkin, kuniga bir marta 300 mg dan og'iz orqali qabul qilinadi va uni parvarishlash dozasiga kamaytiradi, odatda 1 oydan ko'proq vaqt davomida kuniga taxminan 100 mg; yoki amilorid (5-10 mg) yoki boshqa konservant diuretiklar. Bemorlarning qariyb yarmi qo'shimcha antihipertenziv davolanishni talab qiladi.